I B.Tech II-Sem(R15,R19,R20) Supplementary Examinations on December-2022.
  I B.Tech II-Sem(R15,R19,R20) Supplementary Examinations on December-2022.

  1. I B.Tech II-Semester (R15) Supplementary Examinations December-2022.
  2. I B.Tech II-Semester (R19) Supplementary Examinations December-2022.
  3. I B.Tech II-Semester (R20) Supplementary Examinations December-2022.