Time Tables for I B.Tech (R20) I Semester Regular & II MId Examinations.
  Time Tables for I B.Tech (R20) I Semester Regular & II MId Examinations.

  1. B.Tech I Year I Sem R20 Regular Examinations.
  2. B.Tech I Year I Sem R20 II Mid Examinations.